Poznań Gallery Weekend 2014

Gallery Weekend jest formułą integrującą i animującą życie artystyczne wielu ośrodków kultury na całym świecie, a także przyciągające wielu odbiorców sztuki współczesnej. W dniach 6-8 czerwca 2014 zamierzamy ten projekt po raz trzeci zrealizować w Poznaniu.Wezmą w nim udział galerie, muzea i instytucje zajmujące się sztuką, prezentując szeroką panoramę zjawisk artystycznych i promując najlepsze przejawy aktywności kulturalnej. Aspektem wyróżniającym POZNAŃ GALLERY WEEKEND na tle innych wydarzeń o podobnym profilu, jest powołanie nowych galerii oraz przestrzeni akcji artystycznych - otwartych i stworzonych z myślą o formule Gallery Weekendu, inicjując tym samym zmiany w życiu kulturalnym miasta. 

Wartość artystyczna projektu jest elementem wokół którego rysuje się szereg jakości. Działania skupione wokół projektu pokazują potencjał artystyczny Poznania, a także pokazują miasto jako przestrzeń do działań społecznych i miejsce współpracy wielu środowisk twórczych, podejmujących działania z ośrodkami w kraju oraz za granicą. Kilkudniowy cykl wydarzeń i imprez towarzyszących, poszerza świadomość artystyczną mieszkańców Poznania, a także pokazuje miejsce i rolę sztuki, a także konieczność jej obecności w codziennym życiu. 

Nieustannie malejąca liczba galerii i miejsc promocji sztuki w Poznaniu okazuje się niewspółmierna z wysokim potencjałem, oferowanym przez mieszkających i działających w Poznaniu twórców. Wielu artystów, zniechęconych pogłębiającym się kryzysem w tym obszarze, szuka dróg rozwoju poza w konkurencyjnych ośrodkach, które zachęcają ofertą kulturalną i możliwościami doskonalenia swoich umiejętności. Zrozumienie powodów tej odwrotnie proporcjonalnej zależności może służyć zmianie nadszarpniętego wizerunku i promocji Poznania jako ośrodka współczesnej kultury, bez kompleksów miasta „pomiędzy Warszawą i Berlinem”. Grupa młodych animatorów i twórców kultury, zdecydowała się zwrócić uwagę społeczności Poznania, jak i władzom stolicy Wielkopolski, na potrzebę rozwoju tej sfery aktywności i promocję Poznania, jako miasta kultury otwartej, powstającejprzy aktywnym udziale obywateli.

Współtwórcy Gallery Weekend zwracają uwagę na aktualność problemów, z którymi zmaga się poznańskie środowisko artystyczne i konieczność jego wspierania oraz promowania najlepszych przykładów działalności twórczej. Chcemy przypominać, że Poznań cały czas jest miejscem o głębokich tradycjach artystycznych i miastem, w którym debiutowało wielu najważniejszych dzisiaj artystów, kuratorów oraz galerii budujących obraz polskiej sztuki współczesnej. Zależy nam, aby podtrzymywać miejsce Poznania w kształtowaniu wybitnych postaw artystycznych i przesunąć w czasie moment wyprowadzki młodych artystów i kuratorów. Jednocześnie chcemy pokazać Poznań jako miejsce dające przestrzeń do działania na wielu polach twórczości, z którego korzystać mogą wschodzący artyści, a także jako miasto dostarczające niezwykle bogatą ofertę sztuki najnowszej.

Copywriter © 2014 by GALLERY WEEKEND POZNAŃ